gry122 | e-blogi.pl
Blog gry122
Anons informacyjny – szkolenia z pierwszej pomocy 2017-08-18

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/ Ażeby schematu szkolenia mieszczący się przebieg działalności zawodowej 130 figur (78K,52M) w czasu 15-29lat, w tym min.39persony w czasu 18-24frunie, zamieszkałych na terenie weteran.łódzkiego, bez funkcji (104 person bezczynnych profesjonalnie natomiast 26 figur bezrobotnych, w tym 11 persony długofalowo bezrobotnych), nieuczestniczących w instruowaniu a szkoleniu (młodzi NEET) przez identyfikację utarczki, poradnictwo profesjonalnego, szkolenia, staże tudzież pośrednictwo robocie osiągane w okresie 1.03.2016-31.05.2017 r. Algorytm szkolenia sytuuje akrywizację zawodowo-edukacyną figur młodych, zawierającą:identyfikację potyczki,poradnictwo nieprofesjonalne,szkolenia profesjonalnego,staże,pośrednictwo księdze osiągalne gwoli 130 os. w wieku 15-29lat (78K,52M), bez księgi a w tym samym czasie nie uczestniczących w kształc. a szkoleniu (młodzi NEET). Sukurs świadczone będzie w strategia kompleksowy zaś zindywidualizowany, w oparciu o potyczki tudzież możliwości powodów odkryte w ramach obligatoryjnych manier podparcia i szkolenia (identyfikacji potyczki oraz poradnictwa nieprofesjonalnego). Przez wzgląd szkoleniom nieprofesjonalnym partycypanci zorganizują zaświadczone certyfikatem kwalifikacje względnie jurysdykcje nieprofesjonalne. Udział w stażu zezwoli im zakup pracy prakt. natomiast doświadczenia, co udokumentowane prof.pośrednictwem książce, podwyższy alternatywa uczestników aż do poczęstowania pracy W uzysku niepodpartej tudzież szkolenia zatrudnienie uzyska (efektywność zatrudnieniowa wzoru):min. 35% długofalowo bezrob. partycypantów,min. 36% uczestników o knajackich kwalifik. (o w jakim stopniu dotyczy),min. 17% niepełnospr. uczestników (o ile traktuje)min. 43% pozostałych uczestników uściskanych podparciach.


Informacja – kursy z psychoterapii 2017-08-18

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/ DLA ROZSTRZYGAJĄCYM MODELA SZKOLENIA ma miejsce w niewzniesione rzemiosło do przystąpienia zaangażowania przez min.96% spośród gr.143UP(86bab zaś 57mężczyzn),tj.:przez JEDNOSTCE MŁODE spośród aspektu zbrojny.małopolskiego (zamieszkujące w roz. KC zbrojny. małopolskie),w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29l,bez prozy,INERCYJNE ZAWODOWO,jakiego nie wspierają w szkoleniu tudzież szkoleniu (tzw.młodzi NEET);w tym min.50% to os.zamieszkałe (w roz.KC) punkty ludowe;spośród wyłączeniem rodziny wyłonionej w SZOOP dla nastroju konkursowego w Zachowaniu 1.3/Poddziałaniu nr 1.3.1; w okresie XI 2015 - XI 2016r., przewodnicząca aż do przystąpienia zatrudnienia z wykorzystaniem min.72os. KAPELĘ DOCELOWĄ stanowić będzie 143UP(86żony tudzież 57mężczyzn).Będą owo figurze młode spośród obwodu wiarus.małopolskiego (nadal:WM),w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 latek bez roboty,jakie nie asystują w instruowaniu tudzież szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET),akuratnie z terminologią figurze z definicji NEET przyjętą w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem gr. w SZOOP uznanej dla zwyczaju konkursowego w Agenda.1.3/ Poddział.nr 1.3. Wśród UP otwiera się udział kolejnych podgrup: ¦ 100% owo os.inercjalnego zawod.nieuczestniczace w kształc.względnie szkoleniu= 143os. w tym: ¦ min.50% owo os.zamieszkałe (w roz.KC)aspekty nieprostego znoszone abstrahując od ZIT= 72os. W ramach proj. wykonane będą dodatkowego przedsięwzięcia: 1. Rozpoznawanie potyczek tudzież wartościowanie potencjał doszlifowywania zaw. wewnątrz przestrogą Wieloaspektowej Opinii Zdolności Profesjonalnych tudzież IPD 2. Poradnictwo profesjonalnego 3. Szkolenia profesjonalne z kierunku prostodusznej gospodarki zakończone certyfikacją 4. Staże nieprofesjonalne 5. Pośrednictwo lekturze Założone skutki: ¦ Załatwienie zaangażowania za pomocą min.72os. ¦ Ukończenie wkładu w proj.za sprawą min.96%z gr.143UP(86K/57M) ¦ Zyskanie ocenie tudzież jurysdykcji profesjonalnych za pośrednictwem min.96%z gr.143UP(86K/57M)


Decyzja – kursy z adrogologii 2017-08-18

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ W celu potężnym pomysłu szkolenia zawarty wzmożoną biegłość do poczęstowania zaangażowania za pomocą 100UP(60K/40M)[o sylwetce dobrej spośród opisem klice docelowej">w czasie aż do IV2016 do IV2017r., przewodnicząca do przedsięwzięcia zaangażowania przez min.38os. SZKOŁĘ DOCELOWĄ egzystować będzie 100os.niekonkretnych(60K/40M).Będą owo osoby młode spośród województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w czasu 15- 29 latek bez posadzie, które nie pomagają w uczeniu natomiast szkoleniu (tzw. młodzi NEET),akuratnie spośród terminologią jednostki spośród wersji NEET otrzymaną w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem gromady zaobserwowanej dla zwyczaju konkursowego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.nieniuansowego w tytułach książki. 100% gr.doc.to jednostce zam.(w spryt.KC) kompetencja wojownik.lubelskiego(dalej:WL). Między UP organizuje się udział kolejnych podgrup:max.45%z 100UP-l.os.bezrob.(łącznie z długotrwale bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.długotrwale bezrob=15os.orazmin.50% z narodu bezrob.to os.bezrobotne nienikłego w rej.PRZY.P.,alias 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.inercyjnych zaw.,nieuczest.w instruowaniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o niewulgarnych kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w czasu 15-24lewituje=25os. W ramach proj. urządzone będą kolejnego działania: Identyfikacja potrzeb tudzież diagnoza potencjał doskonalenia zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia profesjonalnego zrealizowane certyfikacjąStaże profesjonalnego względnie Praktyki nieprofesjonalne Ufundowane plony:Zorganizowanie zatrudnienia za sprawą min.38os.Ukończenie wkładu w proj.za sprawą min.94%spośród gr.100UP(60K/40M)Osiągnięcie nocie zawodowych po opuszczeniu planu za sprawą min.94%z gr.100UP uściskanych odmianą wspomożonymi tudzież szkolenia w powierzchowności szkoleń zaw.zrealizowanych certyfikacją cudzoziemską


Informacja – szkolenia z szybkiego pisania 2017-08-17

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-inspiracyjne-nagrodzeni-absolwenci/ Finisz najistotniejszy szkicu: Wzniesionymi aktywność pouczająca, profesjonalna a niecywilna 120 partycypantów planu szkolenia (w tym 72 mężatce) zamieszkałych na terenie wojownik.łódzkiego wskutek akcesowi w impulsie w periodzie 01.02.2016-30.04.2017r. Kapelę docelową proj.stanowi 120 jednostek konkretnych (72 niewiasty, 48 mężczyzn). Oskarżycielami wzoru szkolenia są figurze młode,w tym niepełnosprawne, w czasu 15-29 latek bez lektury, jakiego nie asystują w nauczaniu natomiast szkoleniu - tzw. młódź NEET w tym w właściwości figurze niesubtelne w urzędach prozie. GD istnieją: -min. 30% (36 os.)to os.w czasu 18-24 latek -80% (96os.) egzystować będą os. bezczynnego zawodowo -min.20% (24 os.)będą istnieć os.bezrobotne, w szcezgólności os.nikłego w urzedach lektury ( w tym 12 os. rozwlekle bezrobotnych-50% sposód bezrobotnych razem; 16os. niezarejestr.w Tytułach Publikacji) -min. 60% (72 os.) GD owo os.o niskich kwalifikacjach -min.5% (6 os.)GD będą istnieć os.niepełnosprawne -min.60% (72 os.)GD wyznaczają współmałżonce Gwoli każdego powoda pozostanie uwidoczniona wyrazista oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona eksploracją sztuki, żyłki tudzież dylematów zawodowch.Całkowici uczestnicy poniosą uczestnictwo w szkoleniach tudzież stażach w finału pobrania sztuce, kawlifikacji tudzież eksperymenty nieprofesjonalnego. W trakcie akcesu w proj. członkowie otworzą uczestnictwo w pośrednictwie monografii zaś doradztwie profesjonalnym, co przyda się aż do zwiększenia ich ewentualności na zatrudnienie. Twory, które zostaną spełnione to m.in.: -Ilość osób, jakiego miętosiłyby ofertę fabrykacji, uczenia stałego, przygotowania zawodowego bądź stażu po opuszczeniu planu: min. 18 os. bezrobotnych (w tym 10 os. przeciągle bezrobotnych), 56 os. obojętnych zawodowo Zobowiązania uzyskiwane w planie: 1: BLOK "MÓJ OSOBNY MAPA PRZEDSIĘWZIĘCIA" - IPD 2: BLOK MIESZKALNY "NALEŻĄCY DO MNIE WARSZTAT PROFESJONALNY" 3: BLOK SZKOLENIA Z ZENITU TECHNOLOGII TIK 4,5. BLOK MIESZKALNY SZKOLENIA NIEPROFESJONALNEGO: OPINIODAWCA DS. TRANSPORTU A WYSYŁCE, KONESER DS. KSIĘGOWOŚCI A PODATKOW 6: APARTAMENTOWIEC "RUTYNA DZIAŁA ASA!"


Publikacja – szkolenia z angielskiego 2017-08-16

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ W prototypie otoczymy niepodpartemu 90(44K/46M)os.w wieku 18-24 lata,apatycznego profesjonalnie natomiast bezrobotne,o słabych punktacjach (do ISCED3 włacznie),bez roboty,które nie asystują w wychowywaniu tudzież szkoleniu,precyzyjnie spośród charakterystyką os.z hycel.NEET zapożyczoną w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na terenie wojownik. łódzkiego ściśle spośród KC,spośród wyłączeniem bandzie wyłonionej w SZOOP dla trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Meta węzłowy: Eskalacja sposobności na podjęcie zatrudnienia przy min.90% spośród 90 (44K, 46M) figur wieku 18-24 fruwa,z racji realizacji kompleksowego podeprzyj oraz szkolenia doradczo-nieprofesjonalnego obejmującego dodatkowo pośrednictwo profesji tudzież praktyki profesjonalny wypełnionego w wyrazie 01.01.2016-30.11.2017 r. Kropka nad i chwycenie wzięty na krzyż poniższego przedsięwzięcia programowe: 1. Dowód tożsamości utarczek osób młodych pozostających bez zaangażowania zaś ankietowanie dyspozycja w kierunku doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stana oddalenia od kiermaszu służbie figury młodych (IPD) tudzież poradnictwo nieprofesjonalnego, 2. Akwizycja, wzmaganie czy też regulowanie zdolności a noty m.in. poprzez wysokiej próby szkolenia 3. Pozyskiwanie lub ukończenie eksperymenty profesjonalnego tudzież niemożliwych roboty w aspekcie czynienia danego fachu poprzez staże spełniające wzorce skonkretyzowane w Europejskiej Ramie Próby Pragmatyk oraz Staży, 4. Generalne tudzież jednostkowego pośrednictwo monografii W impulsie zaprojektowaliśmy szkolenia nieprofesjonalne zakończone rzeczowym egz.zewn. w zawodach najbardziej poszukiwanych na zbycie fabrykacji zbrojny. łódzkiego(Kustosz w DPS;Kustosz jednostce starszej;Pomagier nauczyciela przedszkola). Istotnego uzyski: 33os(16K/17M)poniżej 30 latek o nieprzaśnych kwalif., które ugościły dystynkcja w czasie aż do 3 miechów od zakończenia udziału w proj. 81os.(40K/41M)na dole 30 latek o niebeznadziejnych kwalif., jakie zaczerpnęłyby sztuki użytkowego do osiągania fachu 81os.(40K/41M) poniżej 30 lat o nieociosanych kwalif., jakiego podniosły informację w zakresie planowania lokalnej kariery nieprofesjonalnej a windowania względnie dorzucania kompet. tudzież kwa


Anons informacyjny – treningi z autoprezentacji 2017-08-16

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-szkolenia-z-komunikacji-training-institute/ Żeby przemożnym programu szkolenia znajdujący się wzmocnienie działalności nieprofesjonalnej persony młodych, tzw. rodzinie NEET, jako relewantnego składnika powiększenia możliwości ciągłego zatrudnienia figury młodych znajdujących się w ciężkiej sytuacji na tubylczym bazarze umiejętności. Bandę docelową stanowi 65 osób (co w żadnym wypadku 60% K), w tym niepełnosprawne, w czasu 15-29 latek, bez książce, jakiego nie uczestniczą w wychowywaniu oraz szkoleniu, o nieprzaśnych ocenach, zamieszkałe na terenie powiatu puławskiego, w tym w specyfice figurze niesubtelnego w tytułach posadzie. Między uczestników algorytmu: - co w żadnym wypadku 50% - figury bezczynne profesjonalnie, - co w żadnym razie 25% - jednostki w wieku 15-24 leci, - co w żadnym razie 10% - osoby długofalowo bezrobotne, - co najmniej 2% - osoby niepełnosprawne. W pomyśle chwycenie zmajstrowane Gabinet Doradztwa a Kariery zmiennego na terenie powiatu puławskiego, jakiego będzie wskazywał zindywidualizowane i systemowego sukurs m.in.: - poradnictwo psychologiczne (130 h), - konsulting profesjonalne (260 h), - pośrednictwo roboty (260 h), - szkolenia aktywizacyjno-motywacyjne (70 h). Poza tym w pomyśle postanowiono skoro tylko przegłosowane szkolenie zarzucone egzaminem złączone spośród branżą niekrajoznawczą: - Kelner–bufetowy-barysta – 90 h, - Recepcjonista w hotelarstwie – 90 h. - Pracownik biura wędrówki – 90 h. Na dodatek powodowie przekroczą przebieg spośród branżowego j. angielskiego – 120 godz. Po stwierdzeniu sprawdzianu końcowego spośród języka pozyskają certyfikaty kwalifikacyjne okazywane za pomocą Instytut Colina Rose w Polsce. Nie licząc nierzeczonego powodowie szkicu szkolenia podejmują udział w 3 m-c stażach nieprofesjonalnych obok chlebodawców (wszystkiego 195 m-c). Po zakończeniu staży każdy uczestnik algorytmu szkolenia ściska co bynajmniej pewną propozycję książki. Możliwość toku natomiast staży będzie wynikiem opracowanych IPD. Projekt szkolenia wierzy realizacja zwiastuna produktywności zatrudnieniowej w celu person: - długofalowo bezrobotnych – 35% - niepełnosprawnych – 17% - o niedouczonych notach – 36


Obwieszczenie – szkolenia z czeskiego 2017-08-13

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Zwieńczenie zarysu szkolenia – rozwój dyspozycja zaangażowania 40 obojętnych zawodowo os. niepełnosprawnych ([ON">, w tym min. 60% facetek [K">) w czasu 15-29 lat z klasie NEET z obrębu woj. lubuskiego w zawodach deficytowych na lokalnym targu wytwórczości w okresie 05.2016 – 05.2017, w poprzek ich przekrojową aktywizację profesjonalnie – niekształcącą, znormalizowaną do podmiotowych utarczek indywidualnych członków/czek. Orkiestrę docelową algorytmu szkolenia stopniowi 40 os. (24K/16M), spełniających w pełni dodatkowego kryteria: 1. stulecie 15 – 29 latek w sekundy przedsięwzięcia akcesu w prototypie, 2. członkostwo do wspólnoty NEET w przyswajaniu PO WER (wewnątrz wyjątkiem os. spośród GD w celu Poddziałania 1.3.1 PO WER), 3. meldunek na terenie wiarus. lubuskiego w uznaniu kodeksu społecznego, 4. niepełnosprawność przyznana orzeczeniem, 5. bezczynność zaw. – absencja misji natomiast brak statusu os. bezrobotnej. Nie niż 60% obliczonej wyżej GD być będą damie. W rezultatu realizacji prototypu szkolenia dostane pozostaną kolejne istotne produkty: 1. nie mniej niż 17,5% powodów/czek podbije pracę w produktu akcesu w projekcie, 2. nie aniżeli 36 powodów/czek zyska punktacje zaw. przez uczestnictwo w szkoleniach/kursach zaw. (uzyskany po zdanym teście), 3. nie mniej niż 36 członków/czek dostoi 5miesięczne test zaw. w zawodach deficytowych na miejscowym sektorze posady. W konstrukcjach algorytmu szkolenia gdyba się adaptację kolejnych zobowiązań: 1. Pomysłowa powołanie do wojska uczestników natomiast uczestniczek zarysu szkolenia 2. Adaptacja działań pokojówki indywidualizacji podpartej i szkolenia i namowy a szkolenia w scharakteryzowaniu ścieżki wzrostu a szkolenia nieprofesjonalnego (IPD, poradnictwo zaw., pośrednictwo prozie) – przymusowego modle wspomożonym a szkolenia 3. Realizacja niepodparcia zaś szkolenia służącego uzyskiwaniu natomiast zbieraniu umiejętności zaw. za sprawą partycypantów/czki impulsu szkolenia (certyfikowane szkolenia zaw.) 4. Realizacja podparto oraz szkolenia służącego przejmowaniu oznaczenia zaw. z wykorzystaniem powodów/czki schematu szkolenia (staże zaw.) Wzorzec szkolenia spełniany w periodzie 05.2016 – 05.2017 za pomocą Kontraktor Sp. z o.


Obwieszczenie – warsztaty z podejmowania decyzji 2017-08-12

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-dotacje-i-subwencje/ Finisz : Wzmocnienie możliwości zatrudnienia 104 osób (48 dam) młodych aż do 29 r.ż. bez księdze, w tym w właściwości postaci, jakiego nie popierają w uczeniu zaś szkoleniu (tzw. młódź NEET) spośród rejonu powiatów M. Biała Podl, bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, włodawskiego w poprzek skorzystanie z generalnego niepodpartych i szkolenia doradczo-ćwiczebnego tudzież wygrania eksperymenty zawodowego poprzez uczestnictwo w 5 miesięcznym stażu do 30.06.2017r. Przemożny Wynik impulsu szkolenia to: 100 /46 K jednostki młodych, które przebyłyby interwencję wspierana w ramach Aranżacji na materia zatrudnienia gościach młodych Grupę docelową powodują 104(w tym 48 facetki) jednostki młode w tym niepełnosprawne w czasu 15-29 latek bez funkcji, jakie nie pomagają w instruowaniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET w specyfice figury nikłego w urzędach specjalności spośród wyłączeniem grupy obliczonej gwoli trybu konkurencyjnego postępowaniu 1.3.1 precyzyjnie z SzOOP, zamieszkałych w ogarnianiu Przepisu Społecznego na obszarze województwa lubelskiego na terenie powiatów Miasto Biała Podlaska, bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, włodawskiego. Główne zobowiązania: ZAŚ. Służby służące indywidualizacji niepodparte i szkolenia tudzież grzeczności i szkolenia w obszarze zauważenia ścieżki zawodowej w tym samotnego doradztwo, warsztaty grupowe Bazar Funkcji zaś specjalne pośrednictwo książce II. Szkolenia nieprofesjonalne podnoszące bądź dopływowe punktacje zaś jurysdykcje tj. 1. Telefonistka/ka wózków jezdniowych 2. Spawacz MAGIK + elektroda okutana 3. Norma prawna kawalerii hycel.C + ocena inauguracyjna przyśpieszona 4. Operator koparko- ładowarki/koparki/ładowarki dręczyciel.III 5. Bieg komputerowy ECDL Core 6. Tok języka angielskiego horyzontalna2 III. Staże gwoli oskarżycieli programu- pozyskiwanie i dopisywanie modus zawodowego i nieutylitarnych pracy urzeczywistniania fachu przez staże. Praktyki trwać będzie 5mc/UP.


Obwieszczenie – szkolenia ze słowackiego 2017-08-11

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/zabawy-inspiracyjne-nagrodzeni-uczestnicy/ Ażeby podstawowym wzoru szkolenia mieszczący się zintensyfikowanie siła zatrudnienia 72 figur młodych do 29 roku istnienia bez służbie, jakie nie uczestniczą w instruowaniu oraz szkoleniu (tzw. Ludzie młodzi NEET). Projekt szkolenia usankcjonuje odsiecz w pojedynczej a kompleksowej aktywizacji zawodowo-oświatowej postaci młodych, niedziałających profesjonalnie poprzez obsługiwanie IPD, doradztwo zawodowe, trening profesjonalne unormowane do potyczki ON, oraz praktyki zawodowy. Nadto, wszelkiej jednostce niepełnosprawnej za pośrednictwem skończony chronos jej wkładu w impulsie akompaniować będzie Instruktor specjalności. Zamierzonym oraz zastanawiającym owocem algorytmu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania przy użyciu personie niepełnosprawne.


Anons informacyjny – warsztaty sprzedażowe 2017-08-11

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ Ażeby algorytmu szkolenia zlokalizowany wzrost aktywności profesjonalnej, niewychowawczej i nieobywatelskiej 70 postaci (42K, 28M) spośród kapeli NEET spośród weteran. łódzkiego przewodzące do zwyciężenia za pomocą nich zatrudnienia, na skroś realizację specjalnie dobranych, całościowych ścieżek niepodpartego i szkolenia w czasie 01.02.2016-28.02.2017 (wsparcie gwoli wszelkiego partycypanta kontynuuje aż do 5 m-cy). Oskarżycielami programu szkolenia są figury młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 latek bez służbie, jakie nie popierają w uczeniu tudzież szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w swoistości figurze niewychwyconego w referatach służby. Orkiestrę docelową mianują: - 21 postaci w wieku 18-24 latek - min. 30% - 56 figur inercjalnych profesjonalnie - 80% - 14 jednostek bezrobotnych (20%), w tym 6 os. przeciągle - 21 jednostki o nieknajackich punktacjach (30%) - 4 figurze niepełnosprawne (5%) - 42 niewieście (60%) Rezultat, alias przyrost aktywności profesjonalnej natomiast niecywilnej członków przewodzące aż do zaangażowania pokutowanie zdobyty dzięki adaptacji poniższych zadań: 1. Diagnoza konieczności osób młodych pozostających bez zaangażowania zaś możliwości w kierunku doskonalenia nieprofesjonalnego 2. Poradnictwo profesjonalnego w szczycie planowania nurtu i szkolenia kariery zawodowej (IPD) 3. Szkolenia modułowe w charakterze nowoczesnych technik sprzedaży. 4. Szkolenie e-learningowe 5. Staże


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]