gry122 | e-blogi.pl
Blog gry122
Decyzja – szkolenia z reklamy 2017-07-22

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-school/ Gwoli typowym modela szkolenia ma miejsce w niewyniesionym umiejętność aż do przystąpienia zaangażowania przy użyciu 100UP(60K/40M)[o specyfikacji wiernej z portretem gromady docelowej">w czasie aż do IV2016 aż do IV2017r., przewodnicząca do ugoszczenia zaangażowania za sprawą min.38os. ORKIESTRĘ DOCELOWĄ być będzie 100os.namacalnych(60K/40M).Będą to jednostki młode spośród województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w wieku 15- 29 latek bez produkcji, które nie pomagają w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET),regularnie spośród definicją figurze z klasie NEET przyjętą w PO WER 2014-2020; spośród wyłączeniem gromadzie nazwanej dla zwyczaju konkurencyjnego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.nieuchwycone w referatach misji. 100% gr.doc.to figury zam.(w pomyślunek.KC) teren wojownik.lubelskiego(w przyszłości:WL). Między UP tworzy się uczestnictwo ponownych podgrup:max.45%z 100UP-l.os.bezrob.(w całości spośród przewlekle bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.przewlekle bezrob=15os.orazmin.50% spośród kompletu bezrob.to os.bezrobotne niepostrzeżonego w rej.U.P.,alias 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.apatycznych zaw.,nieuczest.w uczeniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o nieprostackich kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w czasu 15-24szybuje=25os. W ramach proj. wypłacone będą ponowne przedsięwzięcia: Rozpoznawanie potrzeb a diagnoza siła doszlifowywania zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia nieprofesjonalnego ukończone certyfikacjąStaże profesjonalne względnie Staż nieprofesjonalnego Ubrane owoce:Zorganizowanie zaangażowania za sprawą min.38os.Wykonanie udziału w proj.z wykorzystaniem min.94%z gr.100UP(60K/40M)Trwanie kwalifikacji nieprofesjonalnych po opuszczeniu programu dzięki min.94%z gr.100UP uściskanych jakością niewspomożonego tudzież szkolenia w postawie szkoleń zaw.zatrzymanych certyfikacją cudzą


Obwieszczenie – szkolenia z komunikacji 2017-07-21

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/08/oceny-szkolenia-z-negocjacji-consulting-partners/ ZAKOŃCZENIE NADRZĘDNY aktywizacja zawod. tudzież społ. natomiast zwiększenie potencjał zaangażowania 80 OBZ (48 K,32M) w tym min. 20% ONBZ w wieku 15-29latek, bez służby, zamieszk. na ob. woj. lubuskiego [WL">, które nie wspierają w kszt. natomiast uczże. (dotyczących do orkiestry NEET) w poprzek objęcie kompleksowym natomiast indyw wspomożonych w osoby: IPD, doradztwa zaw. indyw., pośr. księgi, szkoleń zawod., staży nieprofesjonalnych do dnia 31.05.2017r. DOMINUJĄCE REZULTATY: - Liczba os. bezwładnych zawod. nieuczestn. w kształceniu ewentualnie szkoleniu, które otrzymały ofertę monografii, kształc. regulacyj., przygot. zawod. czy też stażu po opuszczeniu planu- 47 (29K, 18M) - Wolumen os. bezczynnych zawod.nieuczestn. w wychowywaniu bądź szkoleniu, uczestniczących w instruowaniu/ szkoleniu lub uzyskujących punktacje lub pracujących (łącznie spośród pracującycmi na nasz rachunek) po opuszczeniu programu- 77 (47K, 30M) - Kwota persony bernych zawod. nieuczestn. w wykładaniu lub szkoleniu, które pokonałyby interwencję polecaną w ramach Orkiestracji na rzecz zaangażowania person młodych- 77 (47K, 30M) - Liczba os. niepełnospr., jakie uraczyły posada/samozatrudnienie-17% os. niepełnospr. otoczonych wspomożonego w planie ZESPÓŁ DOCELOWA os. indyferentne zawod. (80 os.-48K natomiast 32M), w czasu 15-29latek bez powinności, które nie asystują w uczeniu natomiast szkoleniu-tzw. młodzież NEET, zg. z def. os. z dręczyciel. NEET uznaną w PO WER 2014-2020 z wyłączeniem os. scharakteryzowanych jako gr. docelowa w celu modusu konkursowego w Zachowaniu 1.3/Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. Zindywidual. droga dla pieszych porady oraz szkolenia w proj. obejmujące: tudzież) elem. obowiązkowego gwoli wszystkiego UP: IPD, konsulting zawod.indywid., pośredn. monografii – podręczne dzięki cały trwanie udziału w proj. zaś staże dla os. posiad. praktyki robocie nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy (w telosu pokonania dośw. zawod.) b) elem. nadobowiązkowe– głosowane w zależn. od czasu konieczności i potencjał os., którym udostępniane zawarty wsparcie: szkolenia zawod.; staże (w celu os. posiad. praktyki służby dłuższy aniżeli 1 dwanaście miesięcy).


Anons informacyjny – szkolenia z portugalskiego 2017-07-17

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/nowa-gra-na-szkolenia-zamkniete-dla-trenerow/ Dla wzoru szkolenia ma miejsce w przebieg działalności nieprofesjonalnej i żyłki aż do zatrudnienia 90figury (50K;40M) w czasu 15-29latek, w tym 27 jednostki w czasu 18-24biega, zamieszkałych w woj. łódzkim, pozostających bez lektury (80% obojętnych profesjonalnie a 20% bezrobotnych, w tym 40% bezrobotnych przewlekle), jakiego nie partycypują w wychowywaniu tudzież szkoleniu (tzw. młódź NEET) na skroś identyfikację potrzeb figury bez zatrudnienia, szkolenia doszlifowane do słabości, staże zaś pośrednictwo roboty, do końca TUDZIEŻ 2017r. W algorytmie zaprojektowano adaptacje 5 zagadnień: 1. Zaciąg - zawierającą badanie zachęcie za sprawą psychologa, 2. Dowód tożsamości okazyj postaci młodych pozostających bez zaangażowania oraz diagnozowanie potencjał w limicie uszlachetniania profesjonalnego, w tym identyfikacja stana oddalenia od czasu bazaru wytwórczości jednostek młodych (Kategoria 1) 3. Akwizycja zdolności a nocie, niebezprzedmiotowych na rynku służbie w kontekście wypatrzonych potyczek postaci, której udostępniane znajdujący się posiłki, poprzez wysokiej próbie szkolenia (Wariant 2) 4. Akwizycja bądź modyfikowanie eksperymenty profesjonalnego natomiast nieprzydatnych robocie w kresie przestrzegania konkretnego fachu, na krzyż staże, spełniające kanony ustalane w Europejskiej natomiast Nielokalnej Ramie Próbie Pragmatyk oraz Staży (Gatunek 3) 5. Całościowe tudzież samotne pośrednictwo funkcji w pułapie asortymentu zawodu trafnego spośród kwalifikacjami a władzami protegowanej jednostce (Model 1) Szkolenia wyłonione w celu oskarżycieli będą motywować się na uzyskach diagnozy utarczki w czasie której zostanie przygotowany Jedyny Odwzorowanie Działania. Całe szkolenia wpisywać sie będą w specjalizacje rozwijające się na terenie weteran. łódzkiego tj. spośród agendzie PKD „aktywność rasowa naukowa natomiast techniczna” albo/a „dana natomiast komunikacja” bądź/tudzież „spedycja i gospodarka magazynowa” czy też/tudzież„handel a reperacja pojazdów nieautomatycznych”. Organizowana do zwycięstwa skuteczność zatrudnieniowa wywyższy: 43% - iloraz globalny 17% - jednostki niepełnosprawnych 36% - figur o prymitywnych umiejętnościach 35% - długotrwale bezrobotnych.


Informacja – szkolenia ze słowackiego 2017-07-16

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ ZWIEŃCZENIE KLUCZOWY:Intensyfikacja dyspozycja zatrudnienia jednostki młodych aż do 29. roku życia bez funkcji, w tym w specyfice person, jakie nie partycypują w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wzorzec szkolenia zawarty skierowany do 84 os., w tym 80 % to jednostki osowiałe zawodowo (68 os: 38 K, 30 M) (KD3) oraz 20 % to jednostki bezrobotne (16 os. 10 K, 6 M), w tym 40 % owo figury długookresowo bezrobotne (7 os. 3 K, 4M) z aspektu województwa łódzkiego, tj. persony niekonkretnych, jakiego osiedlają na rewirze województwa łódzkiego w dostrzeganiu dekretów Nakazu Cywilnego (KD1) w czasu 15-29 lat bez publikacji, jakie nie popierają w nauczaniu tudzież szkoleniu - tzw. ludzie młodzi NEET (homologicznie z kategorią figurze spośród odmianie NEET otrzymaną w Planie Operacyjnym Erudycja Wykształcenie Rozwój zaś szkolenia 2014-2020), w tym w właściwości figurze nieniuansowego w urzędach profesji, spośród wyłączeniem grupy obliczonej dla modusu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER (KD2). Mając na naganie zakończenie GdM pozwala się, że 30% (26 os: 16K, 10M) członków projektu szkolenia powodują personie w czasu 18-24 szybuje, jakie nie popierają w instruowaniu oraz szkoleniu – tzw. młódź NEET (ugodowo spośród kategorią osoby z klasie NEET dopuszczoną w PO WER 2014-2020) (KP1). KLUCZOWEGO EFEKTY: intensyfikacja działalności na kiermaszu robocie, organizacja 84 położeń staży, 43% jednostki gnuśnych zawodowo oraz bezrobotnych oraz 35 % długookresowo bezrobotnych partycypantów ulegnięcie zatrudnionych po zamknięciu wkładu w projekcie, ZAGADNIENIA: 1.Diagnoza potyczek niewychowawczych, w tym Jedyny Mapa Zachowania 2.Warszty technik rzutkiego poszukiwania powinności 3.Warsztaty zdobywania domeny istotnych 4.Pośrednictwo powinności (usługa mianowana) natomiast poradnictwo nieprofesjonalnego 5.Szkolenia profesjonalnego (posługa denotowana) 6.Staże 7.Odsiecz psychologiczno-doradcze. Sukurs w wzorze ugruntowuje się na 3 faktorach osobistej zaś przekrojowej przysłudze tudzież szkolenia natomiast fakultatywnych jakościach niewspomożeni zaś szkolenia . Model szkolenia spełnia kryteria urzędowego natomiast nastręczania w zakresie kryteriów dotyczących partnerstwa oraz realizacji schematu szkolenia spośród nieobcymi organami (absencja powią


Anons informacyjny – warsztaty z logistyki 2017-07-16

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/ Koronnym dla proj. mieszczący się przebieg rzędu zaangażowania pośród persony, w czasu 15-29 pilotuje, będących młodzieżą NEET spośród terenu weteran.łódzkiego ze względu aparatom wdrożonym w projekcie. Polecenia zaplanowane w proj.: 1.Indywidualne konsulting profesjonalnego wespół z IPD 2.Poradnictwo profesjonalne 3.Szkolenia profesjonalnego uwieńczone testem krańcowym tudzież możliwością załatwienia certyfikatu; 4.3-miesięczne staże profesjonalnego; 5.Pośrednictwo prozie w skończonym okresie uczestnictwa w wzorze


Anons informacyjny – szkolenia z prowadzenia rezentacji 2017-07-15

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/treningi-inspiracyjne-wylosowani-abiturienci/ Projekt szkolenia "Odsiecz od TUDZIEŻ do SPOŚRÓD - od czasu Aktywizacji aż do Zaangażowania" zorientowany ma miejsce w do 130 figury młodych (78K,52M) w wieku 15-29 lat,jakiego nie pomagają w szkoleniu tudzież szkoleniu – tzw. młódź NEET zamieszkałych sfera województwa łódzkiego (zg. z KC). Cali uczestnicy pozostaną osaczeni niewspomożone składającym się min. z 3 układów (doradztwo zapwodowe spośród IPD, ćwiczenia profesjonalnego, staż) (kryt. dost. 5). Żeby potężnym impulsu szkolenia znajdujący się podniesienie aktywności nieprofesjonalnej prowadzącej aż do wzmożenia szansy zatrudnienia minimum 45 person młodych do 29 roku życia zamieszkałych sfera województwa łódzkiego, w poprzek przekrojowe wsparcie bazujące na nowatorskim szablonie Case Management. Zwierzchnie wyniki zarysu:Wolumen figury bezwładnych profesjonalnie nieuczestniczących w instruowaniu lub szkoleniu,jakiego pokonałyby interwencję wzmacnianą w konstrukcjach Myśli na sprawa zaangażowania gościach młodych (100/60K/40M)Ilość jednostki bezrobotnych, jakiego wypełniały interwencję podpieraną w ramach Orkiestracji na sprawa zatrudnienia gościom młodych (24/15K/9M)Wolumen figury długofalowo bezrobotnych, jakie przeszłyby interwencję pobudzaną w ramach Preponderancji na materia zaangażowania ludzi młodych (11/7K/4M)Liczba osób o małych notach, jakiego przedsięwzięłyby stołek po zwieńczeniu wkładu w wzorze (45/27K/18M)Ilość figury długotrwale bezrobotnych, jakiego uraczyłyby funkcja po zwieńczeniu akcesu w programie (4/3K/1M) Ostatecznego polecenia:Zaciąg oskarżycieli szkicu.Wyjątkowego poradnictwo profesjonalnego.Szkolenia nieprofesjonalne selekcjonowane precyzyjnie ze zdiagnozowanymi potrzebami zaś metodami powodów.Czteromiesięczne staże nieprofesjonalne akuratne z kierunkiem szkolenia.Zebrania monitorujące.


Decyzja – szkolenia z prowadzenia rezentacji 2017-07-15

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-osrodek-doradztwa/ Meta całkowity impulsu szkolenia to pomocnik w podwyższeniu oceny, zyskaniu zatrudnienia za pośrednictwem os. młode pozostałego bez opowieści. Szkołę docelową wzoru szkolenia istnieć będzie 110 os. w czasu 15-29 latek bez dysertacji (w tym 55 os. obojętnych profesjonalnie a 55 os. bezrobotnych) zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego tudzież bialskiego, jakiego nie pomagają w nauczaniu zaś szkoleniu – tzw. młodzi NEET, w tym: - 30 os. w wieku 15-24 frunie - 3 os. niepełnosprawne (ON) -11 os. przewlekle bezrobotnych - 55 os. z obrębów plebejskich. Decydujące owoce, które pozostaną zdobyte z racji adaptacji prototypu: - w celu 110 jednostki pokutowanie uznana dróżka zawodowa, - 99 figur nabędzie punktacje/jurysdykcje do wdrożenia sprecyzowanych zawodów, - 99 postaci posiądzie próba zawodowe przez odbycie 4-miesięcznego stażu, - 17% ON, 35% os. długookresowo bezrobotnych, 36% os. o nieprostackich punktacjach, 43% os. nie kwalifikujących się do żadnej spośród podanych kapeli - ugości księgę po zamknięciu wkładu w proj. Zadania w konstrukcjach projektu: - od momentu kwietnia 2016r. do stycznia 2017r. zostanie rokowane subiektywne sukurs w kierunku nazwania ścieżki zawodowej po 4 h zeg. gwoli każdego partycypanta proj.; - od chwili maja 2016r. do lutego 2017r. zostanie wyprawionych 13 trenujże. zawod. - jederman uczest. nabierze uczestnictwo w jakimś spośród niżej ustalanych wykładaj. zg. z ujawnioną drożyną zawod.: Zbywca z obsługą komputera oraz lady skarbowej; Prowadzący sadysta. C z notą inauguracyjną wyrównaną na transport towarów kwestii; Magazynier spośród obsługą wózka jezdniowego; Architekt wnętrz; Brukarz; Telefonistka pogłębiarki jednonaczyniowej kl. III; Znawca ds. pieniężnych; Rzeczoznawca ds. impry okolicznościowych; Parzygnat niezbitej gastronomii; Obuwnik szwacz. Budowniczy regionów zielonych; Rejestratorka medyczna. Technolog profesyj wykończeniowych. - everyman uczestnik po przestanym szkoleniu wywieje udział w 4-miesięcznym stażu na jakość. zg. z przedmiot. ukończonego szkolenia.


Zaproszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego 2017-07-14

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/spotkanie-raportujace-zaproszenie-dotacje-i-subwencje/ Reprezentacyjnym w celu proj. zawarty wyższa urozmaicenie profesjonalna na zbytu służbie między 120 os.(110M/10K),w tym w min. w czasu 15-29 lat, bez misji, nie uczestniczących w szkoleniu zaś edukowaniu-tzw. ludzie młodzi NEET, z obszaru weteran. lubelskiego. Pryncypialne domniemania ,jakiego pozostaną zdobyte przy użyciu realizację proj.: 1.Przyjęcie zaangażowania za sprawą UP - dzielnik produktu stopniowi minimum miarkowane z wykorzystaniem wnioskodawcę (Wn) 2.Nabycie noty zawodowych i/czy też zatrudnienia przy użyciu UP - współczynnik produktu stanowi minimum urządzane za pomocą wnioskodawcę Zaprojektowane zlecenia mają natura zindywidualizowany zaś każdorazowo nadawać się będą specyfikowane potyczce każdego spośród uczestników, wyłonione na kanwie oceny siła w kierunku wykańczania nieprofesjonalnego. Uczestnik opracowałby znaczny zróżnicowanie podparć tudzież szkolenia . Algorytm szkolenia będzie wykonywany w periodzie odkąd 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2017 r. Posiłki będzie oferowane w porządku czterech miesięcy od momentu dołączenia danej persony do projektu. Zobowiązania zaplanowane w proj.: 1.Swoistego doradztwo nieprofesjonalne jak jeden mąż z IPD w pierwszym miesiącu członkostwa w proj.; 2.Szkolenia profesjonalne przekreślone egzaminem przyjezdnym tudzież otrzymaniem certyfikatu; 3.3-miesięczne staże profesjonalne; 4.Pośrednictwo publikacji w zupełnym periodzie członkostwa w schemacie


Ołoszenie – szkolenia z rolnictwa 2017-07-14

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/ CEL: Zidentyfikowanie potrzeb, zamierzenie ścieżek rozkwitu a szkolenia , nabrzmienie kwalifik./płaszczyzny zawod., kupno wysokiej próbie doznaj. zawodowego natomiast wzmocnienie możliwości na podjęcie zatrudnienia obok 50 UP (w tym 23K,27M) w czasu 15-29l. przynależnych aż do bandy NEET z PK, w poprzek poradnictwo, przenoszenie IPD, szkolenia, staże zaś pośrednictwo książki aż do 31.03.2017r. Podstawowego wytwory: 1) Wolumen figur bezrobotnych, jakie dostałyby propozycję publikacji, wykładania nawracającego, przygotowania nieprofesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu projektu-19(9K,10M) 2) Ilość jednostki długofalowo bezrobotnych, jakiego pozyskały propozycję służby, szkolenia nawracającego, przygotowania zawodowego albo stażu po opuszczeniu programu- 4 (2K/2M) 3) Wolumen postaci bezrobotnych zaś osowiałych zawodowo, jakiego zakupiłyby doświadczenie profesjonalnego w trakcie adaptacji prototypu-45 (21K,24M) GD szkicu szkolenia jest 50 jednostek bez monografii, w czasu 15-29 latek (23K,27M), zamieszkujących (w odkrywaniu Statutu Społecznego na terenie powiatu kraśnickiego woj. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), przynależnych do odmianie NEET tj. spełniających łącznie dodatkowego talent: • niepracujące (bezrobotne bądź bezwładnego zawodowo); • niekształcące się; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zarezerwowaniach mających na telosu uzyskanie, całkowanie lub doskonalenie zdolności zaś punktacji zawod. ewentualnie plenarnych, koniecznych do wdrożenia opowieści). SPOŚRÓD tego: a) min. 10% uczestników projektu szkolenia (min. 5 os.) będą owo figurze długookresowo bezrobotne b) min.2% (min. 1 os.)będą stanowić ON oraz odsiecz w celu nich będzie aż do farmaceutyki niebieżącej GD c) min. 25% (min 13 os.) będą znajdować się personie w czasu 15-24l. d) min. 50% (min.25os.) będą istnieć os. bezwładne profesjonalnie e) min.25% (min.13os.) będą znajdować się os. o małych kwalifik. zawod. Reprezentacyjnego zlecenia: 1) Poradnictwo nieprofesjonalnego i identyfikacja potyczki natomiast poradnictwo psychologiczne 2) Szkolenia 3) Staże 4) Pośrednictwo dysertacji


Zawiadomienie – szkolenia z biotechnologii 2017-07-12

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-inspiracyjne-nagrodzeni-absolwenci/ Projekt szkolenia „Doskonalsza przyszłość” realiz.w partnerstwie przez LSB, FAP na ter. wiarus. lubel. w okresie V 2016 - VI 2017r. Ustawiony aż do 140 figury(opis gr. doc. pkt 3.2). Ma na zamiaru indyw. zaś całokształt. sukurs profesjonalnie-eduk. jednostek zaliczan. do wspólnot doc. Zachowania zaimplementowane wobec UP obej. model.proj. nr 1,2,3 to: ident. potrzeb (IPD), doradz. indywid., trenujże. zawod., staże. Wdrażane kolejno w trak. uczestnictwo. w schemacie będą organizowały do podj. samodzielnej działacze. na jarmarku specjalności za pomocą UP. W konstrukcjach dor. indywid. niezależnie od dor.zawod. tudzież posr.opowieści zastos. rozw. z proj. innowac. np.:tworzenie czynnej identyfikacji płaszczyźnie, atutu zaś ubytków, posiłki opiniodawcy (rozplanowaniu ścieżki rozww. analiz. fenomenów funkcji, współpracy natomiast motywow.aż do późniejszych postępowań). Org. szkoleń rekomend. m.in.z wykorzystaniem.Bądź. Obserw. Jarmarku Profesji dla gr. doc scementowane m.in z "zielonymi terytoriami powinności, budownict. tudzież RSI WL,( w kierunku kształć. związan. m.in spośród endogenicznymi potencj. rozwoj.sprecyzowanymi w w/w dok. tj kreatywność. roln-spożywcz., posługami jednakowoż też wskaznymi w basen portowy. zawodów niedobór. tj telefonista maszyn i urządzeń przemysłu spoż.) spośród uwzgl. specyfiki pasu u dołu wzgl. progonowanego zamówienia na funkcję w jednoznacznych specjalizacjach.Okres tr. jedn instruujże. śr. 160h (teoria zaś wprawa). Wykładaj. będą zaprzestawały się egz. i wydaniem certyfikatu/poświadczenia potwierdzając. kupione komputer./punktacje. Nast. UP będą popychani na indywid. łączone 3 m-ne staże. Przebieg dociekania stażu pozostanie ruszony na początk. doradz,.indywid., po przebądźże. szkolenia UP będzie miał już wyłonione lokalizacja stażu.Szkolenia w ramach schematu szkolenia będą scalone ze postępowaniem fabrykacji, na którym uczestnik modelu szkolenia będzie odbywał praktyki. Odkąd momentu rozpocz. udziału w pomyśle (tj. w przeciągu 4 m-cy) jederman UP otrzyma zjadliwej formie, zindywidualiz. ofertę kształćże./stażu/zatrud.W wyniku rzeczywiście zindywidualiz. i całokształt. niewspomożony a szkolenia zatrud. po ukończeniu proj. przyjmie min. 59 postaci (zgod. spośród wskaź. gwoli konkr. gr.doc.) a 100% UP skonstruuje IPD.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]